Strani jezici

Učenje stranih jezika u inozemstvu
Aranea učenje stranih jezika
U ponudi imamo slijedeće lokacije na kojima možete usvršiti svoj strani jezik: London-Velika Britanija, Dublin-Irska, Firenza-Italija, St. Petersburg-Rusija, Pariz-Francuska, Berlin-Njemačka, Barcelona-Španjolska

EU FONDOVI-PODUZETNIŠTVO

 • U najavi je otvaranje velikog natječaja za male i srednje poduzetnike „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“; najznačajnije informacije:
  iznos potpora od min 750.000 - max 15.000.000 kn, intenzitet 35-45%, trajanje projekta max 24 mj; prihvatljivi prijavitelji moraju biti registrirani u djelatnostima: C – Prerađivačka djelatnost ili J - Informacije i komunikacije. Prihvatljive aktivnosti:

*Ulaganje u materijalnu imovinu

 

*Ulaganje u nematerijalnu imovinu

 

*Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

 

*Sudjelovanje na sajmovima

 

*Usavršavanje

 

*Priprema prijavnog obrasca, investicijske studije, proračuna projekta

 

*Uvođenje grijanja i hlađenja

 

*Promidžba i vidljivost

Projektne prijave zaprimaju se od 1. ožujka do 29. lipnja 2018. godine, no sama priprema može potrajati više mjeseci jer je potrebna priprema i investicijske studije – zato javite nam se i krenite/mo s pripremom na vrijeme!

 • Dana 10.10.2017. objavljen je poziv za mikro, male, srednje i velike poduzetnike „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.
  Otvoren je do 17.01.2018., minimalni iznos potpore 350.000,00 kn, maksimalni iznos potpore 20.000.000,00 kn. Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  Više informacija na: info@aranea.com.hr, 052/386-346.
  Link na natječajnu dokumentaciju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451.
 • Dana 02.10. objavljen je ažuriran Indikativni godišnji plan objave za 2017. iz OP "Konkurentnost i kohezija": http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Novosti/ZNP06_Prilog%2005_Indikativni%20godi%C5%A1nji%20plan%20objave%2002102017_za%20objavu%2003.pdf
 • Dana 18. svibnja 2017. godine objavljene su izmjene i dopune Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu.:

izmjene.pdf

 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.
CILJEVI PROGRAMA:
- usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja
- poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.
Rok: do iskorištenja sredstava, ne dulje od 10.11.2017.g.
KORISNICI POTPORE: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.
INTENZITET POTPORE: do 80% opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini.
NAMJENA SREDSTAVA:
- obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
- ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.
a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik-- 1.200,00/1.500,00
b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti-- najviše 3.200,00 kuna
c) Polaganje majstorskog ispita --2.600,00 kuna
d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita-- najviše 5.400,00 kuna
e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine
f) Polaganje pomoćničkog ispita-- 1.200,00 kuna
g) Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja stvarni troškovi
 • Objavljen je godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.:  Godišnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-sufinanciranih-iz-OPULJP-2017.xlsx
 • Objavljen je "E-impuls", otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u svrhu jačanja konkurentnosti mikro i malih poduzetnika. Iznosi potpora od 30.000-300.000 kn, intenzitet 65%-85% prihvatljivih troškova, rok prijave: 30.09. Za provjeru prihvatljivosti, i pripremu projekata javite se na: info@aranea.com.hr.

Link: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

 • Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za poduzetnike i obrtnike:
"Kompetentnost i razvoj MSP"

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 17.5.2016. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 20. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 867.000.000,00  kuna.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.

Link: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

 • Objavljen je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije:Godisnji plan natječaja 2016_UDRUGE.pdf
 • U najavi je E-IMPULS 2016., program potpore poduzetništvu i obrtništvu u 2016. MINPO-a: E-IMPULS 2016.pdf

Ciljevi „E – impulsa 2016.“ će biti rast i razvoj poduzetništva i obrta, uravnotežen regionalni razvoj te učinkovito korištenje sredstava i fondova Europske unije.
Na raspolaganju će biti 3.500.000,00 HRK iz Državnog proračuna, 201.500.000,00 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 23.000.000,00 HRK iz Europskog socijalnog fonda.

Natječaji koji će se raspisivati su:
1. Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika – 80.000.000,00 HRK
2. Poduzetništvo žena – 30.000.000,00 HRK
3. Poduzetništvo hrvatskih branitelja – 30.000.000,00 HRK
4. Poduzetništvo ciljnih skupina mladi, početnici, osobe s invaliditetom – 20.000.000,00 HRK
5. Poticanje START-UP- ova – 18.000.000,00 HRK
6. Domaći sajmovi – 4.000.000,00 HRK
7. Tradicijski i umjetnički obrti – 3.000.000,00 HRK
8. Zadružno poduzetništvo – 5.000.000,00 HRK
9. Poduzetništvo klastera – 5.000.000,00 HRK
10. Revitalizacija poslovnih prostora – 5.000.000,00 HRK
11. Naukovanje za obrtnička zanimanja – 3.000.000,00 HRK
12. Učeničke zadruge, vježbovne tvrtke i studentski poduzetnički inkubatori – 2.000.000,00 HRK
13. Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima – 18.000.000,00 HRK
14. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike – 2.000.000,00 HRK
15. Promidžba poduzetništva – 1.500.000,00 HRK

​Za informacije i pomoć oko prijave javite se na info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

 • Objavljena su dva nova natječaja:

1. INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP - www.strukturnifondovi.hr/1193

2. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA PROIZAŠLIH IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA - www.mingo.hr

Više informacija na: info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

 • U najavi su natječaji za Razvoj poslovne infrastrukture i Poduzetnički impuls za 2016. Javite se za pravovremenu pripremu projekata!
 • Objavljen je natječaj iz EFRR-a "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine". Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti. Sredstva su namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Poziv je podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):
1. Grupa aktivnosti A) - Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
2. Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnih Integriranih programa, u okviru ovog Poziva, su kako slijedi:
Grupa aktivnosti A):
(a)             najniži iznos 500.000,00 kuna

(b)             najviši iznos 5.000.000,00 kuna

Grupa aktivnosti B):
(a)             najniži iznos 7.000.000,00 kuna

(b)             najviši iznos 100.000.000,00 kuna

Otvoren do: 30.06.2020.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155

 • Objavljen je dugoočekivani natječaj za male hotele: "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela" za investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu. Iznos potpore od 35-45%, prijave od 16.11.15.-31.12.16.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179

 • Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dva otvorena natječaja:
  - za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada, otvoren do 12.11.2015;
  - za sufinanciranje kupnje električnih i hibridnih vozila, otvoren do 31.12.2015., ili iskorištenja sredstava

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji

 • HAMAG je objavila Javni poziv STARTCO čiji je cilj potpora poduzetnicima početnicima radi lakše realizacije njihovih poslovnih ideja i poduzetničkih poduhvata. Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice; otvoren do 31.12.15., ili iskorištenja sredstava

http://www.hamagbicro.hr/startco-realiziraj-vlastitu-poslovnu-ideju/